Transportne linije in
fleksibilne konstrukcije v avtomatizaciji

Udeležili smo se sejma MOTEK International Trade Fair for Automation in Production and Assembly, ki je potekal od 9.10.2017 do 12.10.2017 v Stuttgartu v Nemčiji. Glavni namen je bil širitev prodaje na svetovnem trgu, iskanje novih poslovnih kontaktov in partnerjev kot končnih porabnikov in kot zastopnikov za naš program. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur, v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017". Cilj projekta je navezati vsaj 20 obetavnih poslovnih stikov in skleniti vsaj 10 novih poslov. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(www.eu-skladi.si).

Vodstvo

Direktor Albert Pribac

Poslanstvo podjetja LIPRO d.o.o., je oskrbovanje industrije z elementi in sistemi za avtomatizacijo v skladu z zahtevami in pričakovanji naročnikov.

Prednostna naloga pri izvajanju poslanstva je vzdrževanje strokovnega znanja zaposlenih. Le s pomočjo znanja in izkušenj svojih zaposlenih in izbranih kakovostnih dobaviteljev bo podjetje tudi v bodoče sposobno vzorno opravljati svoje poslanstvo.

Zavezani smo k izpolnjevanju zahtev naročnikov, zakonskih zahtev in nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Pomembno je tudi vzpostavljanje partnerskih odnosov z dobavitelji, katerih izdelke zastopamo in s pomočjo katerih obogatimo svoje delo in zagotovimo kakovostno izvedbo večjih projektov.

Naša vizija je postati največja tovrstna organizacija v Sloveniji, ter še razširiti področja oskrbe z izdelki iz svojega programa na področja, kjer se pojavljajo nove priložnosti.
 

Postavljeno vizijo bomo lahko dosegli z usmerjenim prizadevanjem vseh zaposlenih v naslednje splošne cilje:

  • širiti lastni program
  • usposabljati kader
  • povečati kapacitete proizvodnje
  • iskati nove lokacije
  • povečati trženje na področju avtomatizacije proizvodnje
  • vključevati se v svetovne distribucijske mreže trženja.

Kontaktne informacije
Sedež Podjetja

LIPRO d.o.o.

Dekani 20a
6271 Dekani
Slovenia | Europe

Tel.: +386 (0)5 625 1343
Fax: +386 (0)5 625 1344
E-naslov: info@lipro.si


 
Kje nas najdete
 
E-novice
Prijava na Lipro e-novice
LIPRO d.o.o.
Dekani 20a
6271 Dekani
Slovenia
Europe

Copyright 1998 - 2015 - Vse pravice pridržane

Produced by 4eGenus