Transportne linije in
fleksibilne konstrukcije v avtomatizaciji
Vodstvo

Direktor Albert Pribac

Poslanstvo podjetja LIPRO d.o.o., je oskrbovanje industrije z elementi in sistemi za avtomatizacijo v skladu z zahtevami in pričakovanji naročnikov.

Prednostna naloga pri izvajanju poslanstva je vzdrževanje strokovnega znanja zaposlenih. Le s pomočjo znanja in izkušenj svojih zaposlenih in izbranih kakovostnih dobaviteljev bo podjetje tudi v bodoče sposobno vzorno opravljati svoje poslanstvo.

Zavezani smo k izpolnjevanju zahtev naročnikov, zakonskih zahtev in nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti. Pomembno je tudi vzpostavljanje partnerskih odnosov z dobavitelji, katerih izdelke zastopamo in s pomočjo katerih obogatimo svoje delo in zagotovimo kakovostno izvedbo večjih projektov.

Naša vizija je postati največja tovrstna organizacija v Sloveniji, ter še razširiti področja oskrbe z izdelki iz svojega programa na področja, kjer se pojavljajo nove priložnosti.
 

Postavljeno vizijo bomo lahko dosegli z usmerjenim prizadevanjem vseh zaposlenih v naslednje splošne cilje:

  • širiti lastni program
  • usposabljati kader
  • povečati kapacitete proizvodnje
  • iskati nove lokacije
  • povečati trženje na področju avtomatizacije proizvodnje
  • vključevati se v svetovne distribucijske mreže trženja.

Kontaktne informacije
Sedež Podjetja

LIPRO d.o.o.

Dekani 20a
6271 Dekani
Slovenia | Europe

Tel.: +386 (0)5 625 1343
Fax: +386 (0)5 625 1344
E-naslov: info@lipro.si


 
Kje nas najdete
  
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe:  «Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.
 

 

 
 

 


E-novice
Prijava na Lipro e-novice
LIPRO d.o.o.
Dekani 20a
6271 Dekani
Slovenia
Europe

Copyright 1998 - 2015 - Vse pravice pridržane

Produced by 4eGenus